Местоимения (простые)
Ряд 1. ыиүу. Категория: Местоимения а,я,ы э,е,и ө,ү о,ё,у,ю
Мен(я) -мын -мин -мүн -мун
Сен(ты) -сың -сиң -сүң -суң
Сиз(вы,вежливо) -сыз -сиз -сүз -суз
Ал(он,она)
Биз(мы) -быз/-пыз -биз/-пиз -бүз/-пүз -буз/-пуз
Силер(вы) -сыңар -сиңер -сүңөр -суңар
Сиздер(вы,вежливо, мн.ч) -сыздар -сиздер -сүздөр -суздар
Алар(они) -мн.ч. -мн.ч. -мн.ч. -мн.ч.
Слова: Мен ырчымын - Я певец. Силер окуучусуңар - Вы ученики..
Мен ырчымын - Я певец Сен ырчысың - Ты певец Сиз ырчысыз - Вы певец Ал ырчы - Он,она певец(ца) Биз ырчыбыз - Мы певцы Силер ырчысыңар - Вы певцы Сиздер ырчысыздар - Вы певцы Алар ырчылар - Они певцы